Hatinggabi, hinehele
ng banayad mong kamay
katawan kong lupaypay. Katahimika’y
humuhuni; saglit lang naman,
huwag muna.
Isang hilong panaginip
sa isip ko’y ipinunla
hingang malalim, sa pagbangon
dahan-dahan sa paglakad.
Unti-unti ang mundo’y tumatagilid
bumubuwal ang langit
sa pagbiyak ng sahig.


Written after a Magnitude 5.4 earthquake hit our region last night.